Odjeljak 1: Uvod i opšte informacije

Tekstualni moduli Kratak pregled

Informacije o zaštiti podataka

Jednostavno i sažeto

Informacije o nama i o našoj veb lokaciji

 

Mi, BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje, upravljamo ovom veb lokacijom. Možete nas kontaktirati koristeći informacije koje su dostupne na stranici sa informacijama o kompaniji.

 

Ukoliko stupite u kontakt sa nama, informacije koje ste dostavili u svrhu obrade vašeg upita i drugih pratećih pitanja biće uskladištene i obrađene. Obrada podataka u ovom kontekstu zakonski nam je dozvoljena. Vaši podaci biće izbrisani onda kada vaš upit bude obrađen.

 

 

 

Naše informacije za kontakt možete pronaći na stranici sa informacijama o kompaniji

Naši vodeći principi

Mi pristupamo zaštiti vaših podataka veoma ozbiljno. Vaši podaci biće, prema tome, obrađeni veoma pažljivo i strogo u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka. Za zaštitu svih naših veb lokacija od rizika koji su prisutni prilikom obrade ličnih podataka preduzete su organizacione i tehničke sigurnosne mjere. Naši partneri koji podržavaju kreiranje ove veb lokacije takođe se moraju pridržavati ovih odredaba.

 

Mi i naši partneri koristimo tehnički najnovije mjere zaštite kako bismo zaštitili vaše podatke

Koje podatke standardno evidentiramo

Sve oblasti naše veb lokacije koje nisu zaštićene pristupnom šifrom možete koristiti bez otkrivanja svog identiteta. Standardno evidentiramo svaku upotrebu naše veb lokacije u cilju otklanjanja grešaka i razjašnjavanja bezbjednosnih incidenata. Više informacija o evidentiranim podacima potražite u odjeljku „Kako obrađujemo vaše podatke”.

 

Koje dozvole za obradu vaših podataka posjedujemo

Mi poštujemo vašu privatnost. Prema tome, vaše podatke obrađujemo samo onda kada imamo dozvolu da to učinimo. Podrazumijeva se da nam dozvolu za obradu vaših podataka takođe možete dati tako što ćete prihvatiti obradu podataka na našoj veb lokaciji. U drugim slučajevima, vaše podatke obrađujemo zbog toga što nam je to zakonom dozvoljeno. Na primjer, ukoliko pošaljete narudžbinu preko naše veb lokacije, dozvoljeno nam je da obradimo vaše podatke kako bismo ispunili taj ugovor. Ovo se odnosi i na korišćenje drugih usluga na našoj veb lokaciji koje zahtijevaju obradu vaših podataka. Takođe imamo dozvolu da obradimo vaše podatke onda kada za to imamo legitiman interes. Jedan od primjera su evidentirani podaci koje prikupljamo, između ostalog, kako bismo bili sigurni da se naša veb lokacija može koristiti bez nedostataka. U svakom slučaju, bićete obaviješteni prilikom svake relevantne obrade vaših podataka, a vaši interesi biće uzeti u obzir uvijek kada se bude radilo o obradi podataka. U slučaju da imate razlog za žalbu, svoja prava u vezi sa obradom vaših podataka možete pronaći u drugom dijelu ovih informacija o zaštiti podataka.

 

U sljedećem odjeljku navedene su dozvole koje koristimo i kada ih koristimo. Detaljnije informacije o tome kako se vaši podaci prikupljaju, obrađuju i koriste na našoj veb lokaciji (tj. tip, obim i svrha obrade podataka) možete pronaći u istom odjeljku.

 

Šta još treba da znate:

Korisnici mlađi od 18 godina mogu nam proslijediti lične podatke samo uz saglasnost roditelja ili zakonskog staratelja. Važeći zakon o zaštiti podataka može propisivati različita starosna ograničenja u ovom pogledu.

 

Naša veb lokacija može da sadrži veze ka drugim veb lokacijama. Mi nemamo uticaja na to kako se vaši podaci obrađuju na ovim veb lokacijama niti na njihovo poštovanje odredaba zakona o privatnosti. Pročitajte sve informacije o zaštiti podataka koje su navedene na ovim veb lokacijama.

 

 

Mi obrađujemo vaše podatke samo onda kada nam je to dozvoljeno

 

 

 

 

 

 

Odjeljak 2: Obrada podataka na veb lokaciji

Kako obrađujemo vaše podatke (evidencije, kolačići, praćenje podataka itd.)

 

Evidentirani podaci

 

Iz tehničkih razloga, svaki put kada vaš internet pregledač pristupi našoj veb lokaciji on automatski šalje informacije našem veb serveru (tj. evidentirane podatke). Neke od ovih informacija skladištimo u datotekama sa evidencijom, kao što su:

 

·         Datum pristupa

·         Vrijeme pristupa

·         URL adresa povezane veb lokacije

·         Datoteke kojima je pristupljeno

·         Količina prenijetih podataka

·         Tip i verzija pregledača

·         Operativni sistem

·         IP adresa (anonimna)

 

Evidentirani podaci ne sadrže lične podatke. Opšte je pravilo da analiziramo evidentirane podatke samo kako bismo otklonili nedostatke u radu naše veb lokacije ili razjasnili bezbjednosne incidente. Ove evidentirane podatke skladištimo na neodređeno vrijeme.

 

Ponekad je neophodno da prikupimo dodatne lične podatke kao i evidentirane podatke kako bismo

ispravili greške ili sačuvali dokaze koji se odnose na bezbjednosne incidente. U ovim slučajevima, zakonom nam je dozvoljeno da obradimo evidentirane podatke (član 6(1f) Uredbe (EU) 2016/679). Ove podatke brišemo onda kada je greška ispravljena ili kada je sigurnosni incident u potpunosti razjašnjen, ili kada prvobitna namjena obrade više ne postoji zbog drugih faktora. U slučaju bezbjednosnog incidenta, evidentirane podatke prosljeđujemo istražnim organima, od slučaja do slučaja, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno.

 

Evidentirane podatke uvijek skladištimo odvojeno od drugih prikupljenih podataka koji se odnose na upotrebu naše veb lokacije.

 

 

Evidentirane podatke koristimo kako bismo otklonili greške ili razjasnili bezbjednosne incidente

Registracija na našoj veb lokaciji

 

Na našoj veb lokaciji možete se registrovati kao korisnik. Registracija je potrebna u slučaju da želite da pristupite dodatnim uslugama. Kao dio procesa registracije, prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

Obavezni podaci: Opcioni podaci:
·         Oslovljavanje

·         Ime i prezime

·         Adresa i poštanski broj

·         Broj telefona

·         Adresa e-pošte

·         Šifra

·     Broj mobilnog telefona

·     Datum rođenja

·     Šta vas je navelo da nas pronađete

·     Pristanak za dobijanje reklamnog materijala.

Zakonom nam je dozvoljeno da obradimo vaše lične podatke kako bismo pružili personalizovane usluge (član 6(1b) Uredbe (EU) 2016/679).  Podatke registrovanih korisnika zadržavamo sve dok korisnik ne izbriše svoj nalog. Korisnici sa relevantnim ovlašćenjem mogu u bilo kom trenutku izbrisati svoj nalog preko svog korisničkog naloga. Korisnički nalog takođe omogućava korisnicima da u bilo kom trenutku promijene ili izbrišu određene informacije date u trenutku registracije.

Podrazumijeva se da ćemo vam na vaš zahtjev pružiti informacije o podacima koje čuvamo o vama. Takođe ćemo rado, na vaš zahtjev, ispraviti netačne informacije ili izbrisati informacije koje čuvamo o vama, pod uslovom da nam zakonske obaveze da zadržimo određene informacije ne zabranjuju navedeno brisanje podataka. Da biste zatražili brisanje podataka, koristite informacije za kontakt koje se nalaze na kraju ovih informacija o zaštiti podataka.

 

Registrovani korisnici imaju pristup dodatnim uslugama i ponudama

Bilten

Naša veb lokacija nudi mogućnost pretplate na bilten. Za potvrdu da je vlasnik adrese e-pošte zapravo registrovan za dobijanje biltena, koristimo dvostruki postupak potvrde pristanka. Pretplata na bilten uspješno je obavljena samo ako vlasnik adrese e-pošte izričito potvrdi aktivaciju biltena klikom na vezu u e-poruci sa potvrdom. Završetak pojedinačnih faza dvostrukog postupka potvrde pristanka evidentiramo u svrhu dokaza.

Ukoliko ste se pretplatili na naš bilten i tako prihvatili da vam se on šalje, vaši podaci biće korišćeni isključivo u svrhu slanja biltena. Dozvoljeno nam je da uz vašu saglasnost obrađujemo vaše podatke u ovom kontekstu. Svoju saglasnost možete povući u bilo kom trenutku. Relevantna veza uključena je u svaku kopiju našeg biltena. U našoj bazi podataka navešćemo činjenicu da ste odjavili pretplatu na bilten.

 

 

 

Koristimo dvostruki postupak potvrde pristanka kako bismo spriječili zloupotrebu vaše adrese e-pošte od strane trećih lica

Kolačići

 

Koristimo kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje čuvamo na vašem uređaju kada posjetite našu veb lokaciju. Ovi kolačići nam se šalju nazad svaki put kada naknadno pristupite našoj veb lokaciji. To nam omogućava da vas, na primjer, prepoznamo, ili olakšava navigaciju na našoj veb lokaciji zahvaljujući informacijama koje su sačuvane u kolačićima.

 

Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili prenos virusa na računar. Kolačiće može da pročita samo veb server sa kojeg potiču.

 

Ne dijelimo informacije sačuvane u kolačićima sa trećim licima bez vaše izričite dozvole.

 

Našu veb lokaciju takođe možete pregledati bez kolačića. Internet pregledači su često konfigurisani tako da prihvataju kolačiće. Da biste spriječili  da vaš internet pregledač koristi kolačiće, možete (1) odbiti upotrebu kolačića kada pristupite našoj veb lokaciji koristeći sloj kolačića (ako je dostupan) ili (2) onemogućiti korišćenje kolačića pomoću postavki u internet pregledaču. Informacije o tome kako da onemogućite i/ili izbrišete kolačiće u internet pregledaču možete pronaći u funkcijama pomoći u pregledaču. Imajte na umu da onemogućavanje/brisanje kolačića može dovesti do toga da pojedine funkcije na našoj veb lokaciji više ne funkcionišu očekivano.  Kolačići koji mogu biti neophodni za određene funkcije na našoj veb lokaciji navedeni su u nastavku teksta. Osim toga, onemogućavanje/brisanje kolačića uticaće samo na internet pregledač koji tom prilikom koristite. Zbog toga, onemogućavanje/brisanje kolačića mora da se ponovi za sve druge internet pregledače.

Kolačići koje koristimo za određene funkcije, u kojima se ne spominje pojedinac:

–        Kolačići koji čuvaju određene korisničke izabrane postavke (npr. postavke koje se odnose na pretragu ili jezik)

–        Kolačići koji čuvaju informacije kako bi se garantovala besprekorna reprodukcija video ili audio sadržaja

–        Kolačići koji privremeno čuvaju određene korisničke stavke (npr. sadržaj korpe za kupovinu ili internet formular)

Kolačići koje koristimo za određene funkcije, u kojima se spominje pojedinac:

–        Kolačići koji služe za identifikaciju ili provjeru identiteta naših korisnika

Dozvoljeno nam je da obrađujemo podatke u ovom kontekstu, uz vašu saglasnost. Čuvamo ove podatke sve dok predmetni kolačić ne istekne ili dok ga ne obrišete.

 

Svaka dalja obrada ličnih podataka pomoću kolačića opisana je u relevantnim odjeljcima u okviru ovih informacija.

 

 

Na našoj veb lokaciji kolačići se koriste da bi vam bile omogućene određene funkcije

Veb analitika pomoću depersonalizovanih korisničkih profila

 

Alatke za veb analitiku na našoj veb lokaciji koristimo u različite svrhe. Informacije o alatkama za veb analitiku koje koristimo možete pronaći u nastavku teksta, uključujući opis predmetne obrade podataka, svrhu te obrade i kako možete spriječiti alatku za veb analitiku da prikuplja i obrađuje vaše podatke.  Imajte u vidu da postavljanjem kolačića za odbijanje usluge („opt-out“ kolačići) prikupljanje i obrada podataka od strane alatki za veb analitiku mogu samo da se ograniče. Više informacija o tome možete pronaći u odjeljku o kolačićima.

 

 

Vaša posjeta  može nam puno reći o tome koliko je privlačna naša veb lokacija – zbog toga koristimo alatke za veb analitiku kako bismo stalno poboljšavali našu veb lokaciju

Alatka za veb analitiku: Adobe Analytics (Omniture)

Da bismo sprovodili marketinško istraživanje i istraživanje tržišta i adekvatno prilagodili našu veb lokaciju (i potencijalno bilten), koristimo analitičke kolačiće i/ili JavaScript za prikupljanje i obradu podataka o korišćenju u vezi sa vašom posjetom našoj veb lokaciji i vašim korišćenjem veza u biltenu (ako je primjenljivo). Iz ovih podataka prikupljaju se podaci o korišćenju i generiše se profil korišćenja, na bazi depersonalizovanih podataka, pomoću ID kolačića. U sklopu toga, vaša IP adresa se ili ne bilježi ili se depersonalizuje odmah nakon bilježenja.

 

Za prikupljanje podataka o korišćenju i generisanje profila korišćenja koristimo uslugu Adobe Analytics koju pruža kompanija Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dablin 24, Irska („Adobe“). Informacije koje se odnose na vašu upotrebu naše veb lokacije prenose se serverima Adobe, analiziraju se i isključivo nam se vraćaju kao kumulativni podaci. Ovi podaci nam omogućavaju da identifikujemo trendove u pogledu načina na koji se veb lokacija generalno koristi.

 

Ne spajamo kreirane profile korišćenja sa vašim imenom ili bilo kojim drugim podacima koji bi mogli da otkriju vaš identitet, kao što je vaša adresa e-pošte. Dozvoljeno nam je da obrađujemo podatke u ovom kontekstu, uz vašu saglasnost. Usluga koju koristimo skladišti podatke o korišćenju maksimalno 37 mjeseci od datuma prikupljanja.

 

Odustajanje: Molimo vas da koristite Adobe veb lokaciju za odustajanje ako želite da spriječite prikupljanje vaših podataka o korišćenju. Na sljedećoj vezi možete pronaći informacije o tome kako funkcionišu kolačići Adobe Analytics, kao i opciju za odustajanje: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

 

 
Alatka za veb analitiku: Adobe Test & Target

Kako bismo adekvatno prilagodili našu veb lokaciju (i bilten), prikupljamo i obrađujemo podatke o korišćenju koji se odnose na vašu posjetu našoj veb lokaciji pomoću analitičkih kolačića i/ili programskog jezika JavaScript. Vaši podaci o korišćenju se prikupljaju i profil korišćenja se generiše iz ovih podataka na depersonalizovanoj osnovi pomoću ID kolačića.

 

Za prikupljanje vaših podataka o korišćenju i generisanje profila korišćenja koristimo Adobe uslugu „Test & Target“ koju pruža kompanija Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dablin 24, Irska („Adobe“).

 

Adobe Test & Target funkcioniše na osnovu A/B testova. To znači da se osobi koja koristi našu veb lokaciju prikazuje drugačija verzija veb lokacije od originalne (npr. sa izmijenjenim dizajnom i sadržajem). Poređenje obje verzije pruža nam informacije o tome koja se verzija naše veb lokacije korisnicima više dopada. Kada se koristi usluga „Adobe Test & Target“, jedine informacije koje se odnose na vas, a koje se obrađuju, ne mogu se koristiti za vašu identifikaciju. IP anonimizacija se takođe aktivira, što znači da se vaša IP adresa skraćuje prije nego što Adobe Test & Target izvrši bilo kakvu dalju obradu. Ne spajamo kreirane profile korišćenja sa vašim imenom ili bilo kojim drugim podacima koji bi mogli da otkriju vaš identitet, kao što je vaša adresa e-pošte.

 

Dozvoljeno nam je da obrađujemo podatke u ovom kontekstu, uz vašu saglasnost. Usluga koju koristimo skladišti podatke o korišćenju maksimalno 37 mjeseci od datuma prikupljanja.

 

Odustajanje: Molimo vas da koristite sljedeću vezu ako želite da spriječite prikupljanje vaših podataka o korišćenju: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Na sljedećoj vezi možete pronaći informacije o tome kako funkcionišu kolačići Adobe Test & Target, kao i opciju za odustajanje: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

 
Alatka za veb analitiku: ChannelSight

 

Veliki broj naših proizvoda možete kupiti direktno preko odgovarajućih hiperveza ka internet prodavnicama partnerskih prodavaca („Idi na veb lokaciju prodavca“). Koristimo piksele i kolačiće za praćenje (tj. praćenje konverzije) da bismo evidentirali kada ste preusmjereni na odgovarajuću stranicu proizvoda u internet prodavnici prodavca, kao i da li ste kupili proizvod u internet prodavnici prodavca. Podaci o korišćenju prikupljeni na ovaj način koriste se za procjenu atraktivnosti funkcije „Idi na veb lokaciju prodavca“ i, gdje je to primjenljivo, za potrebe regulisanja provizije sa internet prodavnicom prodavca (tj. „partnerski marketing). Ponekad nam internet prodavnice prodavaca plaćaju proviziju kada im uspješno proslijedimo potencijalne kupce i klijente.

 

Za potrebe praćenja koristimo pružaoca usluga ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dablin, Irska (www.channelsight.com). Podaci koji se odnose na vašu upotrebu funkcije „Idi na veb lokaciju prodavca“ prenose se serverima ChannelSight, analiziraju se i isključivo nam se vraćaju kao kumulativni podaci, koji ilustruju trendove koji se odnose na korišćenje funkcije „Idi na veb lokaciju prodavca“.

 

Imajte na umu da je gorepomenuto praćenje direktno povezano sa funkcijom „Idi na veb lokaciju prodavca“. Korišćenjem dugmeta „Idi na veb lokaciju prodavca“ na našoj veb lokaciji, dajete svoju saglasnost za praćenje u navedene svrhe, a posebno za prikupljanje povezanih podataka od strane pružaoca usluge ChannelSight i prodavca, kao i za prenos podataka od pružaoca usluga ChannelSight i prodavca nama. Dozvoljeno nam je da obrađujemo vaše podatke u ovom kontekstu uz vašu saglasnost. Podaci o korišćenju se brišu kada više nisu potrebni za regulisanje provizije i analize.

 

Odustajanje: Ako više ne želite da se obavlja praćenje, obrišite kolačiće koje postavlja naša veb lokacija (preko postavki u vašem internet pregledaču) i nemojte više da koristite dugme „Idi na veb lokaciju prodavca“. Možete ručno da posjetite odgovarajuću internet prodavnicu prodavca unosom njene adrese u svoj pregledač ili korišćenjem pretraživača.

 

 
Alatka za veb analitiku: Mouseflow

 

Da biste nam pomogli da adekvatno dizajniramo našu veb lokaciju, možemo prikupljati podatke o korišćenju koji se odnose na vašu posjetu našoj veb lokaciji pomoću analitičkih kolačića i drugih tehnologija. U okviru toga, bilježimo kretanje miša i pritiske na taster miša slučajno odabranih korisnika naše veb lokacije. Vaša IP adresa je naravno anonimna. Evidentirani podaci o vašoj upotrebi naše veb lokacije analiziraju se na osnovu slučajnog uzorka kako bismo mogli iz njih da izvučemo zaključke o eventualnom poboljšanju naše veb lokacije.

 

U svrhu prikupljanja ovih podataka o korišćenju koristimo pružaoca usluga Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Danska.

 

Ne spajamo kreirane profile korišćenja sa vašim imenom ili bilo kojim drugim podacima koji bi mogli da otkriju vaš identitet, kao što je vaša adresa e-pošte. Dozvoljeno nam je da obrađujemo podatke u ovom kontekstu, uz vašu saglasnost.  Podaci o korišćenju brišu se tri mjeseca od datuma kada su prikupljeni.

 

Odustajanje: Ako želite da spriječite prikupljanje ovih podataka o korišćenju, koristite Mouseflow veb lokaciju za odustajanje putem sljedeće veze: https://mouseflow.de/opt-out.

 

 

Dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama

 

Sadržaj sa naše veb lokacije može se dijeliti na društvenim mrežama pomoću integrisanih dugmadi za društvene medije. Svako dugme za društvene medije koje olakšava dijeljenje sadržaja integrisano je pomoću jednostavnih hiperveza, umesto dodatnih programa društvenih mreža koje razvijaju pružaoci društvenih mreža. Time se obezbjeđuje da se vaši podaci ne prenose automatski serverima društvenih mreža čim pristupate našoj veb lokaciji. Pored toga, kada dijelite sadržaj sa naše veb lokacije, informacije prenosimo samo društvenoj mreži koja je potrebna za dijeljenje relevantnog sadržaja. Ne prenosimo lične podatke u ovom kontekstu.

 

Istovremeno se na društvenim mrežama mogu pronaći i jednostavne veze ka našim veb lokacijama. Ako pratite vezu sa naše veb lokacije ka društvenoj mreži ili ako se prijavite na svoju društvenu mrežu da biste dijelili sadržaj sa naše veb lokacije, vaše podatke obradiće pružalac predmetne društvene mreže. Informacije o svrsi i obimu prikupljanja podataka, daljoj obradi i korišćenju od strane pružaoca društvene mreže, kao i o vašim povezanim pravima i opcijama postavki za zaštitu vaše privatnosti potražite u informacijama o zaštiti podataka dostupnim kod odgovarajućeg pružaoca usluga.

 

 

Dijelite sadržaj sa naše veb lokacije na društvenim mrežama bez ugrožavanja svojih podataka

Pretraživanje prodavaca pomoću usluge Google Maps

 

Jedna od funkcija koje su vam na raspolaganju kao korisniku naše veb lokacije jeste mapa na kojoj su prikazani partnerski prodavci u vašoj oblasti. Za prikaz ove mape koristimo uslugu Google Maps. Google Maps je usluga koju pruža kompanija Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Informacije o tome kako se lični podaci obrađuju prilikom korišćenja usluge Google Maps možete pronaći putem sljedeće veze: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Ako želite da vidite partnerske prodavce u svojoj blizini, moraćete da navedete lokaciju, bilo ručnim unosom svoje lokacije ili automatskim određivanjem pomoću funkcije geolokacije na vašem internet pregledaču. Lični podaci se ne obrađuju ako ove informacije unesete ručno, pod uslovom da ne navedete svoju kućnu adresu. Automatska identifikacija lokacije pomoću funkcije geolokacije na internet pregledaču zahtijeva obradu vaše IP adrese. Dozvoljeno nam je da obradimo vaše podatke u ovom kontekstu, uz vašu saglasnost, koju vaš internet pregledač zahtijeva kada pristupite mapi. U ovom kontekstu ne čuvamo vašu IP adresu.

 

 

 

Slučajevi u kojima prenosimo vaše podatke

 

Radimo zajedno sa brojnim pružaocima usluga da bismo implementirali našu veb lokaciju i upravljali njome. Te pružaoce usluga odabrali smo pažljivo i sklopili smo sa svakim od njih pojedinačno ugovor o zaštiti podataka kako bi vaši podaci bili sigurni.

 

U nastavku su navedeni pružaoci usluga koje koristimo za implementaciju naše veb lokacije i upravljanje njome:

 

·         Pružalac usluga iznajmljivanja prostora na serveru

·         Pružalac programerskih usluga

·         Pružalac prodajnih i marketinških usluga

·         Pružalac usluga dežurnih linija

 

Vaše podatke prenosimo drugim primaocima samo kada je to neophodno da bismo ispunili ugovor sa vama, kada mi ili primalac ima legitiman interes za objavljivanje vaših podataka ili kada ste dali saglasnost za taj prenos. Ovi primaoci uključuju pružaoce usluga i druge kompanije unutar naše korporacije. Pored toga, podaci se mogu prijeneti drugim primaocima u slučaju da smo dužni to da učinimo zbog zakonskih odredaba ili izvršnih administrativnih ili sudskih naloga.

Ostali primaoci vaših podataka su:

 

·         Špediteri za isporuku/prikupljanje proizvoda

·         Pružaoci usluga obrade uplata

·         Pružaoci usluga upravljanja potraživanjima

 

 

 

Svi pružaoci usluga koji obrađuju vaše podatke zajedno sa našom veb lokacijom pažljivo su odabrani i obavezni su da ispune standarde zaštite podataka

 

Prenos primaocima izvan EEP-a

Takođe, prenosimo lične podatke primaocima sa sjedištem van EEP-e, u takozvanim trećim zemljama. U ovom slučaju uvjeravamo se – prije dijeljenja podataka – u to da primalac održava odgovarajući nivo zaštite podataka (npr. na osnovu odluke o adekvatnosti koju je donijela Komisija EU za predmetnu zemlju ili sporazuma sa standardnim EU ugovornim klauzulama između Evropske unije i primaoca) ili da ste dali svoju saglasnost za pomenuto dijeljenje.

Rado ćemo vam dostaviti pregled primalaca u trećim zemljama i kopiju posebnih usaglašenih odredaba kojima se obezbjeđuje odgovarajući nivo zaštite podataka. Da biste zatražili brisanje podataka, koristite informacije za kontakt koje se nalaze na kraju ovih informacija o zaštiti podataka.

 

Prenosimo vaše podatke korisnicima izvan EU samo kada je zaštita podataka zagarantovana

 

Odjeljak 3: Korisnička prava

Vaša prava

 

Ukoliko imate razlog za žalbu, pregled svojih prava možete pronaći u nastavku teksta. Da biste ostvarili svoja prava, koristite informacije za kontakt navedene na kraju ovih informacija o zaštiti podataka.

Vaše pravo na informacije o vašim podacima

Na vaš zahtjev, pružićemo vam informacije o vašim podacima koje posjedujemo.

 

Vaše pravo da ispravite i upotpunite svoje podatke

Ispravićemo netačne podatke o vama ako nas o tome obavijestite. Upotpunićemo nepotpune podatke ako nas o tome obavijestite, pod uslovom da su ti podaci neophodni za namjensku obradu vaših podataka.

 

Vaše pravo da obrišete svoje podatke

Na vaš zahtjev, obrisaćemo vaše podatke koje posjedujemo. Međutim, neki podaci biće obrisani samo u zavisnosti od definisanog perioda zadržavanja, na primjer, ako u određenim slučajevima zakon nalaže da zadržimo podatke ili ako su nam podaci potrebni da bismo ispunili ugovorne obaveze prema vama.

 

Vaše pravo da blokirate podatke

U odgovarajućim, zakonski određenim slučajevima, blokiraćemo vaše podatke ako želite da to učinimo. Blokirani podaci se dalje obrađuju u vrlo ograničenoj mjeri.

 

Vaše pravo da povučete saglasnost

U svakom trenutku možete da povučete saglasnost za obradu vaših podataka, pri čemu će se to odnositi na budući period. To ne utiče na zakonitost obrade vaših podataka sve do trenutka kada je vaša saglasnost povučena.

 

Vaše pravo na prigovor na obradu vaših podataka

U svakom trenutku možete da uložite prigovor na obradu vaših podataka, pri čemu će se to odnositi na budući period, ako obrađujemo vaše podatke na osnovu nekog od pravnih obrazloženja navedenih u važećem zakonodavstvu u pogledu zaštite podataka. U slučaju da uložite prigovor, prekinućemo obradu vaših podataka, pod uslovom da ne postoje ubjedljive i legitimne osnove za dalju obradu. Obrada vaših podataka u svrhu direktnog marketinga za nas nikada ne predstavlja ubjedljivu i legitimnu osnovu.

 

Vaše pravo na prenosivost podataka

Na vaš zahtjev, možemo vam staviti određene informacije na raspolaganje u strukturisanom, često korišćenom formatu čitljivom na računaru.

 

Vaše pravo na žalbu regulatornom organu

Žalbu koja se odnosi na zaštitu podataka možete podnijeti organu za zaštitu podataka. Da biste to učinili, obratite se organu za zaštitu podataka nadležnom za vaše mjesto boravka ili organu za zaštitu podataka pod čijom smo mi nadležnošću (organ je naveden u nastavku).

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, www.ip-rs.si

 

 

 

Kako bi potpuna kontrola nad vašim podacima bila zagarantovana, na raspolaganju su vam sveobuhvatna prava koja možete koristiti kako biste upravljali načinom na koji obrađujemo vaše podatke

 

 

 

 

Odjeljak sa podacima za kontakt za sva pitanja vezana za zaštitu podataka

 

Ako imate bilo kakva pitanja vezana za zaštitu podataka ili ostvarivanje svojih prava, možete koristiti sljedeće podatke za kontakt kako biste direktno stupili u kontakt sa našim službenikom za zaštitu podataka:

 

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje

Službenik za zaštitu podataka

Savinjska cesta 30

3331 Nazarje

 

DataProtection-SI@bshg.com

 

 

Slobodno se obratite našem službeniku za zaštitu podataka ako imate pitanja vezana za zaštitu podataka

 

Izmjene ovih informacija o zaštiti podataka

 

Ove informacije o zaštiti podataka odražavaju trenutno stanje u pogledu obrade podataka na našoj veb lokaciji. U slučaju promjena u obradi podataka, ove informacije o zaštiti podataka biće ažurirane u skladu sa tim. Na našoj veb lokaciji uvijek je navedena najnovija verzija ovih informacija o zaštiti podataka tako da možete saznati informacije o obimu obrade podataka na našoj veb lokaciji.

 

 

 
Važi od: 25.05.2017.

Verzija: DPI_1.0_1.0