Kompanija

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
Savinjska cesta 30
3331 Nazarje
Slovenija

Uprava kompanije:
Wolfram von Ohain (predsjednik)
Boštjan Gorjup
Matija Petrin

Telefonski broj: +386 3 839 82 22
Telefaks: +386 3 839 82 00

Registrovano u trgovačkom registru Okružnog suda u Celju
Porezni identifikacioni broj: SI79872000